شرکت مهندسی لیدوما

 

شرکت آتش نشانی – مشاور اتش نشانی طراح ناظر مجری سیستمهای اتش نشانی اعلام و اطفاحریق 

 مورد تایید سازمان آتش نشانی و در وندور لیست شرکتهای تایید شده آتش نشانی

شرکت مهندسی لیدوما بر پایه اندیشه ای نو و با هدف ارتقای سطح کیفی و ایمنی زندگی مردم و ارائه خدمات حرفه ای و استاندارد تاسیس و حول ۴ محور  فعالیت می نماید:

 •  مشاوره آتش نشانی طراحی نظارت اجرا اخذ تاییده  آتش نشانی ( پایانکار اتش نشانی)

 • نگهداری و سرویس دوره ای و انجام تعمیرات سیستمهای اتش نشانی اعلام واطفای حریق

 • فروش تجهیزات ولوازم تاسیسات آتشنشانی استاندارد و دارای تاییده  آتش نشانی

 • برگزاری دوره ها و کارگاه های  آموزش همگانی و تخصصی ایمنی و مشاوره آتش نشانی

خدمات آتش نشانی وایمنی

پیگیری حضوری پرونده آتش نشانی

شرکت مهندسی لیدوما/Project
 • مراجعه حضوری وتشکیل پرونده در سازمان آتش نشانی با اخذ وکالت کاری
 • پیگیری از بخش مربوطه در سازمان اتش نشانی
 • هماهنگی امور اداری پرونده در سازمان آتشنشانی
 • شرکت در جلسات فنی و حل اختلاف سازمان آتش نشانی
 • دریافت آخرین وضعیت پرونده اتش نشانی و اطلاع به شما
 • اخذ تاییده اتشنشانی از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

طراحی نظارت اجرا اعلام و اطفا حریق

شرکت مهندسی لیدوما/Project
 • طراحی و محاسبات سیستم اعلام و اطفا حریق آتش نشانی
 • طراحی و محاسبات پوشش ضد حریق سازه فولادی و اسکلت فلزی 
 • طراحی سیستمهای فشارمثبت دهلیز پلکان،تهویه دود پارکینگ وبرق اضطراری مطابق ضوابط آتش نشانی
 • انتخاب نوع کپسول اتش نشانی و خاموش کننده های دستی مناسب و تابلوهای هشدار آتشنشانی 
 • نظارت براجرا و تست سیستم اعلام و اطفاء حریق آتش نشانی
 • نگهداری و تعمیرات سیستم های اتشنشانی اعلام و اطفای حریق

تامین و فروش تجهیزات آتش نشانی

شرکت مهندسی لیدوما/Project
 • تامین تجهیزات اطفا حریق موردتایید سازمان اتشنشانی
 • تامین تجهیزات اعلام حریق موردتایید سازمان اتش نشانی
 • مشاوره فنی ومالی پرونده اتش نشانی
 • بررسی مدارک فنی و مالی پرونده آتش نشانی
 • تامین کپسول اتش نشانی و خاموش کننده های دستی موردتایید سازمان اتشنشانی
 • تامین دربهای ضد حریق دودبند، دیزل ژنراتور، تابلوهای فرار و تابلوهای هشدار و..مطابق ضوابط آتشنشانی

مشتریان ما

صنایع نفت و گاز

پروژه های ساختمانی و مسکونی

سایر صنایع (تاسیسات آتش نشانی  صنعتی , کارخانجات , سوله و..)

برخی پروژه های اجرا شده

شرکت مورد تایید سازمان اتش نشانی

شرکت مشاور آتش نشانی اعلام واطفا حریق

در لیست شرکتهای تاییده شده اتش نشانی

extinguisher-banner

اخذ تاییده آتش نشانی

شرکت مجری اتش نشانی اعلام واطفا حریق

در لیست شرکتهای مورد تایید سازمان آتش نشانی

banner_service

مزایای خدمات ما

شرکت مورد تایید سازمان آتش نشانی 100%
هزینه مناسب 90%
اخذ تاییده آتشنشانی 100%
کاهش زمان 80%
تماس با شرکت آتش نشانی لیدوما